речник контакт

Школите бараа 1,2 илјади места за упис во прва, Министерството дозволи 1.088

Ништо од новите струки-техничар за оптика и техничар за заштита на животна средина

Петар Печков

Министерството за образование и наука ги објави бројките на ученици кои ќе можат да се запишат во прва година во средните училишта. Во четирите во Велес има слободни 1.088 а средните училишта бараа 1.190 слободни места. Ниту една од паралелките кои се барааа не доби зелено светло да почне со работа. Тоа беа  новите струки-техничар за оптика, техничар за заштиа на животна средина.

По улилишта бројката е следна:   

Гимназиско образование - 238 ученици, 7 паралелки, 204 ученици во  6 параралелки на македонски јазик и  34 ученика 1 паралелка на албански јазик.

Во прва година Економско  ,,Јовче Тесличков,,  ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик 

економски техничар 3 пар. деловен секретар и по една  една паралелка за.банкарски техничар , за деловен секретар  и за  продавач-референт за продажни услуги/бизнис администратот која е со  3 години настава 

Во прва година  во ,,Коле Неделковски,, ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик)

          Машинска струка – 170 ученици, 5 паралелки 

машински техничар/ машинско - енергетски техничар , 

машински техничар. 1 паралалка на албански  јазик

техничар за компјутерско управување 

автотехничар - мехатроничар 

автомеханичар/ заварувач - 3 години

         Електротехничка струка - 170 ученици, 5 паралелки

електротехничар за компјутерска техника и автоматика  2 паралелки

електротехничар за електроника и телекомуникации/ електротехничар-енергетичар

електротехничар за електроника и телекомуникации 1 паралелка на албански јазик

електричар/ електромеханичар за компјутерска техника и технологија 3 год

        Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка

техничар за транспорт и шпедиција 

          Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка

готвач/ келнер  3 години 

 

Во прва година Хемиско ,,Димитрие Чупоски,,  ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки

              Хемиско - технолошка струка - 102 ученици, 3 паралелки

хемиско - технолошки техничар

прехранбен техничар

месопреработувач  3 години

               Здравствена струка - 102 ученици, 3 паралелки

медицинска сестра

фармацевтски лабораториски техничар

болничар- негувател 3 години

    Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка

козметички техничар

Истурени паралелки во состав на државното средно училиште Спортска академија годинава не е предивдено во Велес. 

Првото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 18 и 19 јуни 2018 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 20 јуни 2018 година.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 28 јуни 2018 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2018 година. 

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23 август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 24 август 2018 година.

АНКЕТА »

Како ќе ја помните годината зад нас, 2019-та?

Резултати

ПРИЈАТЕЛИ »