ќар добивка, корист
ќенеф клозет
ќор слеп
ќорќутук дрво пијан
ќутук трупец (се користи и за карактерен опис на луѓето)