џабелебојадец безработник
џаде улица
џам прозорец
џанам ајде де!
џандар полицаец
џган гужва
џенем многу далеку
џимиринка чварка
џимрија човек пребирлив за јадење
џит перо заебан
џитка фрла
џиџан дотеран
џиџимитка ново, сјајно
џорна ѕирна
џумбуш гужва