абак смотан
абдал будала, глупак
абер 1. глас, вест 2. сознание, поим 3. чувство
аздисува беснее
ајван животно
акмак будала
акнам удрам
алашвериш вообичаен разговор
алипен сакат
алнат удрен
апансас одненадеж
апаш крадец, измамник
апла чудно на глупав начин
апче таблета
арабат искинат, несреден
арам проклетство, грев
арчи троши
аутобуска автобуска станица
ауф Велешки поздрав
ачкалдиса фрли, метне
аџамија неискусен млад човек
ашик пршлен
ашка лаже
ашлак глупчо
ашни го фрли го