далавера пакосна шега
далга шега
далгаџија забавен, весел човек
далдисав уплашив
дандал ( на пр. ми го зеде дандалот ) ме уплаши
дандалоса исплаши, преплаши
дгман висок човек
деветте девет (пр. Кај деветте ќе поминам)
декшаај извини
демек божем
дискуз послужавник
диќ леле
доам дојдам
дој дојди
долап орман во ѕид, плакар
дорјан дојран
дош дожд
дреч светла боја
дрибла те изигрува, мами
дрндало човек што многу зборува
дрндупка мајтап
дробенка парче месо
другата ден другиот ден
друзи други
д'тка пелтечи
дуздиса се дотера
дума збор
дуп задник
дус тесно
душеме патос