ебиветер извеан, изветреан
еден куп многу
едниот еден (пр. Колку е часот? Еден.)
едночудо многу
елај дојди
елече градник
емиш овошје
ептен многу
ербап итар човек, стручњак, мајстор
есап сметка