забеган опис на недораснати
завидлк завидување
задориче некој што се задева
задушно задушливо
заликавен заостанат
запикасал забележал
зарзават зеленчук
зафанат зафатен
збоктиса здосади
зборуеш зборуваш
здумандиса задими
зее зема
зијан штета
зјај пазар празен пазар
зорлама постојана болка
зорле против сопствената волја
зорт мака, напор
зрцала очила
зуска џамлија