лакањ метален сад за греење(нокшир)
лампаци манжетни
лапниурда неодговорен човек, недомаќин
ластикче мал ластик
легнуе легнува
лепиње сендвич со плескавица
лесвица скала
лешпер пијан педер
лимја многу далеку
лимоњ лимон
лисник накиснат од дожд
лито слабо
лојзе лозје
лошотилок екстремно лош човек