мааза подрум-магацин
мадро мирно (седи мадро)
мајтап зафркавање
мангал сад во кој се држи жар за загревање на простории
мандало резе
мандија лесна, неморална жена
марифет умешност, вештина
матосува прави измама
мафез другарче
машала прекрасно, одлично
ментеш „зглоб“ на врата или прозорец
мењава менува
метна фрли
ми текна се сетив
мигдал бадем
мижипикај лицемер
миндер сламарица, душек
мисковина мириса убаво
мкнам влечам
мнение мислење
мортус мртов
мршник нечисто
м'ска мава
муабет разговор
мутав смотан