оговара озборува
од кутура отприлика
одма веднаш
ојте одете
оломлани пред минатата година
он, она тој, таа
онадуе прави
ортома јаже
остај остави
отозгора озгора
офтекосан болен
офтика досаден