пакос штета
палтоломи пантолони
папсан изморен
параспурџија недомаќин човек
пасува одговара
патлиџан домат
пезервенк неранимајко
пенџере прозорец
пепелосан уплашен
перална машина за перење
пикавец отпушок од цигарa
пичосуе се фали без потреба
пишман предомислува
пјато чинија
плава сина боја
плавјаз молив
поприкажеме поразговараме
пораѓај породување
поручек попладне
потон подрум
праиш правиш
преѓа конец за плетење
през ( на пр. през цел ден ) преку
прејче пресече
престилка фута
прибидејќи затоа што
признаа признава
прикаски приказни
промаа провев
протокал портокал
прошлиот минатиот
прслук градник
прчка горделива,„важна“
пудење бркање
пули гледа
пулија мало сплоснато клинче
пусулче писменце