с’клетисува нервира
сабајле наутро
сајбија сопственик
сак’лдисува се нервира
саказ гума за џвакање
салам добро
сарајле баница, пита
сателит брусилица
све сте
свиѓа допаѓа
свирец човек на кој многу му студи
свршавачка свршувачка
се думам се мислам
сеа сега
севезден по цел ден
седнуе седнува
секирација грижа
сељак селанец
серткнига брусна хартија
сетне после
сетре палто
сиктер бегај! губи се!
синија ниска маса
скама пена од детергент, сапун
скраја настрана
скрки остри карпи
скутале фута
смотан глупав
смрден смрдлив
сне сме
снизок низок
спзга лизга
спискови списоци
срча стакло
стално постојано
стипса скржавец
стребен непотребен
стребро сребро
стреда среда
стреде среде
стреќа среќа
сукња здолниште
сулин вртлог
сурат лице
суртук недораснат, глупав
сус замолчи