таа е тоа е
табиет карактер, нарав
такса (ми такса) вети (ми вети)
таксират мака, лоша среќа
такуѓере исто така
талтак човек без талент
таман токму така
тамаќар скржавец
тапа 1. затка 2. рибарски прибор
тапија потврда, документ
таралка усна
тарапанци како да не
тарашка превртува, бара
тасладисува протестира, реагира
ташаклија храбар
тенекија лим
тепеле нагло паѓање
терзија кројач
терсен незгоден
тескере покана
тимба глава голема
тинтари дотерува, мазни
титинка модро
токмак опис за безнадежно глупи и потпросечно интелегентни
торлак обединување на зборовите идиот, глупак, недозреан, малоумен
тотак големо гомно
точак велосипед
точкач мастурбирач
тресалија плашлив човек
тртка, (се тртка) брадавица, (стои во место)
тртла жена со голем задник
тртнам мавнам
трчанката трчаница
тумачи толкува
тупаре ниско, мало
тури стави
тутурка фишек
т'чник толчник