угодна удобна
удвара додворува
ујдурма измама
улаф улав
унапред однапред
упаљач запалка
уплаф престрашеност
уптиса ќари
урда изварка
усфет далеку
утија пегла
утка буф
утлисано испеглано
утман смотан, глуп (кога не се мисли на риба)
утума изненадно, одненадеж
уфирцан дотеран
учутма летало
уџум далеку
уше уште
ушурлија изветреан