шамар шлаканица
шапшал смотан, а во исто време и неуреден
шарпа шамија
шашардисав се вчудовидов
шаштисав уплашив
шебек мало човече
шеќераш дијабетичар
шизик мангуп, фраер
шизнат збудален
шипот не ти е ништо не ти е
шишање стрижење
шкрта бесцелно цртање, пишување
шлаење бескорисно трошење на време
шлакутници нечистотии
шнајдер шивач, кројач
шнурка бара
шо што
шол шоља
штик фраер
шубао прекрасно
шубе непријатно
шумка шунка
шутна клоцна
шутрак глупак