Општината да се задолжи за да се изгради водовод до езеро Младост?


46%
179 гласа
не, нема потреба
46%
178 гласа
да, тоа е потребно
6%
25 гласа
немам мислење

Вкупно гласови: 382