Дали на Велес му е потребна новата манифестација „Скаријада“?


50%
360 гласа
да
49%
355 гласа
не

Вкупно гласови: 715