Што би промениле во својот живот, ако е тоа можно?


65%
193 гласа
Земјата/градот на живеење
15%
46 гласа
завршеното образование
12%
36 гласа
Професијата
6%
18 гласа
Партнерот/ката

Вкупно гласови: 293