Како да се реши проблемот со кучињата скитници во градот?


49%
92 гласа
со сместување во стационар
25%
47 гласа
со усмртување
17%
33 гласа
со кастрирање или стерилизација
7%
14 гласа
нека шетаат во природна средина

Вкупно гласови: 186