Дали палмите во Велес беа вистинско решение?


87%
233 гласа
не
12%
34 гласа
да

Вкупно гласови: 267