Каков превоз најчесто користите?


45%
129 гласа
автомобил
16%
46 гласа
автобус
16%
46 гласа
такси
14%
41 гласа
комбинирам
8%
23 гласа
воз

Вкупно гласови: 285