Која од четирите спомен куќи во Велес е со најавтентична стара архитектура?


46%
122 гласа
куќата на Кочо Рацин
23%
61 гласа
куќата на Касапови
13%
35 гласа
не сум посетил ниту една
9%
26 гласа
куќата на Васил Главинов
7%
21 гласа
куќата на Џинот

Вкупно гласови: 265