Дали треба и натаму летно и зимско сметање на времето?


79%
164 гласа
не
20%
43 гласа
да

Вкупно гласови: 207