Серии од чие производство гледате на телевизија:


36%
175 гласа
сапуници не гледам, ме болат очите од многу сапун
31%
152 гласа
турски
14%
70 гласа
англиско јазично подрачје
8%
41 гласа
шпански
3%
19 гласа
српски
2%
13 гласа
хрватски
1%
6 гласа
индиски

Вкупно гласови: 476