Од каде најчесто пазарите?


30%
195 гласа
Жито
16%
105 гласа
Туш
14%
90 гласа
од секаде по малку
11%
71 гласа
Алфа
9%
61 гласа
од маалското гранапче
6%
44 гласа
Ани 96
5%
32 гласа
Зага
3%
22 гласа
Тедико
2%
16 гласа
Жито Вардар

Вкупно гласови: 636