Која инспекција во градот има најслаби резултати?


23%
104 гласа
градежна
21%
96 гласа
трудова
13%
61 гласа
за храна
7%
35 гласа
екологија
7%
34 гласа
пазарна
6%
27 гласа
ветеринарна
6%
27 гласа
комунална
6%
27 гласа
здравствена
4%
19 гласа
финансова
2%
10 гласа
даночна

Вкупно гласови: 440