Дали подготвивте зимница?


53%
100 гласа
да тоа е дел од традицијата
21%
40 гласа
има нешто, колку да се најде
13%
25 гласа
си купувам што ми треба готово од продавница
12%
23 гласа
не, скапо е ова задоволство

Вкупно гласови: 188