Дали прифаќате на 150 км од Велес, во Албанија да се уништув опасното хемиско оружје од Сирија?


64%
88 гласа
не
27%
38 гласа
како ќе решат американците така ќе биде, мене никој не ме прашува
7%
10 гласа
да

Вкупно гласови: 136