Парите од ДДВ-то е подобро:


88%
184 гласа
да се вратат на секој според вложеното и фискална сметка
11%
24 гласа
да се распределуваат преку наградни игри, кола, стан за среќните

Вкупно гласови: 208