Помалите, споредни велешки улици треба да имаат подлога од:


34%
76 гласа
бекатон
25%
55 гласа
калдрма
21%
46 гласа
асфалт
11%
26 гласа
цемент
6%
15 гласа
земја

Вкупно гласови: 218