Дали треба основните училишта Јордан Хаџи Константинов Џинот и Благој Кирков да се спојат во едно ново, Панко Брашнар?


45%
125 гласа
Не
35%
98 гласа
Да
19%
53 гласа
Не ме интересира

Вкупно гласови: 276