Има ли во Велес доволно јавни чешми за гаснење на жед?


47%
149 гласа
недоволно е
35%
110 гласа
не се распределени секаде низ градот
17%
54 гласа
да, толку колку треба

Вкупно гласови: 313