Какви се вашите оценки за здравствениот систем во земјава?


53%
170 гласа
лоши
19%
62 гласа
имам и добри имам и лоши искуства
12%
40 гласа
зависи од докторот
5%
18 гласа
одлични
5%
17 гласа
добри
2%
7 гласа
зависи од сестрата
0%
3 гласа
не сум пациент досега

Вкупно гласови: 317