речник контакт

Велешка веб страница за спортот

Локална страница за спортот во Велес

Петар Печков

 

 

Kineziologija.mk е прв сајт во Република Македонија кој што ги обработува четирите области на науката за движењата -   КИНЕЗИОЛОГИЈАТА. Таа ги опфаќа следните категории:

 

СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА - зачувување на здравјето на организмот, социјализација, осмислување на слободното време

 

СПОРТ - потик за достигнување на максималните моторички постигнувања 

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - терапии со телесно вежбање, за подобрување на функционалноста на целиот организам

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ - телесно вежбање во задолжителниот образовен систе

 

Сајтот ќе  објавува и обработува теми од : индивидуални спортови (атлетика, боречки спортови, пливање..), колективни спортови (ракомет, одбојка, кошарка, футсал ....) , за кондициската подготовка на спортистите и учениците од основно и средното образование, мислења и ставови за исхраната на спортистите и престојот и логорувањето  во природа.

 

На овој сајт ќе може да се видат сите оние  локални спортски настани  поврзани со Велес и сите спортски настани кои се поврзани со Сојузот на училишен спорт на Велес.

 

Овој непрофитен сајт треба да има  едукативен карактер, затоа што н ке бидат објавен голем број на практични прикази за реализацијата на наставата по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности и  односно дневни подготовки за реализација на часот по физичко и здравствено образование .

 

АНКЕТА »

Како го минувате времето дома во полицискиот час?

Резултати

ПРИЈАТЕЛИ »