речник контакт

Кандидати за градоначалник и советници во општините Градско, Лозово и Чашка

Вкупно има 9 кандидати за градоначалник и 11 листи, во трите соседни општини

Петар Печков

За Општина  Градско  кандидати за градоначалник се:
13.КОАЛИЦИЈА ВМРО-ДПМНЕ
             ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА
19. КОАЛИЦИЈА СДСМ
             РОБЕРТ БЕШОВСКИ
31. Група избирачи
              ГЛИГУР КОЦЕВ
Листа на кандидати за членови на Совет  на Општина Градско:
          13. КОАЛИЦИЈА ВМРО-ДПМНЕ
1.Виолета Малчева
2.Димче Петров
3.Драги Тричковски
4.Весна Иванова
5.Николче Крстевски
6.Зоран Велиновски
7.Кристијан Димовски
8.Викторија Петровска
9.Снежана Ѓорѓиева

           19. КОАЛИЦИЈА СДСМ
1.Александар Јорданов
2.Ацо Малчев
3.Снежана Финаева
4.Мендерес Тутиќ
5.Христијан Петрушевски
6.Маја Милосављевиќ
7.Весна Дукова
8.Павлинка Димова
9.Николче Кимов


                35.Група избирачи
1.Иванче Иванов
2.Гордана Христова
3.Катерина Кузмановска
4.Николче Ставрев
5.Магдалена Трендафилова
6.Александар Арсов
7.Павлинка Илиева
8.Аце Заеков
9.Иван Тасков


За  Општина Лозово  кандидати за градоначалник  се:
            6. НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА   
ГОРЈАН ИВАНОВ
          13. КОАЛИЦИЈА ВМРО-ДПМНЕ
    ЈОPДАН ИЛИЕВСКИ 
            19. КОАЛИЦИЈА  СДСМ
АЦО ВЕЛКОВСКИ 
Еве ги и кандидатските листи за советници за Општина   Лозово:
            6. НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА   
1.Милорад Миташев
2. Бојан Науновски
3. Елена Стојанова
4. мартин Стојанов
5. Сунчица Ристова
6. Александар Јовановски
7. Велика Стојанова
8. Даниела Миташевска
9. Новица Ристов

        8 . ДВИЖЕЊЕ ЗА  НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТРУЦИТЕ

1.    Исмаил Абдиов
2.    Ѓорѓи Атанасовски
3.    Ресмие Јусеинова
4.    Мемед Абдиов
5.    Благојче Атанасовски
6.    Назифе Абдиова
7.    Амет Абдиов
8.    Едранка Атанасовска
9.    Назмија Исмаили

                  13. КОАЛИЦИЈА ВМРО-ДПМНЕ

1.    Сања Јовановска
2.    Ласте Трајчев
3.    Орданчо Вучковски
4.    Влатко Стојановски
5.    Билјана Алексова
6.    Слаѓана Трајчевска
7.    Никола Јакимовски
8.    Сибирка Китановска
9.    Дарко Иванов


                     19. КОАЛИЦИЈА  СДСМ
1. Горанчо Петрев
2. Валентина Атанасова
3. Душан Ѓоргиев
4. Мартина Петрова
5. Радмила Иванова
6. Милан Ашиковски
7. Дијана Стојанова
8. Кирче Станојков
9. Влатко Јовановски


 За  Општина Чашка кандидати за градоначалник  се:
6. НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
               ГОРАНЧО ПАНОВСКИ
13. КОАЛИЦИЈА ВМРО-ДПМНЕ
               ЗОРАН ЗДРАВЕВСКИ
19. КОАЛИЦИЈА  СДСМ
             ГОРАН СТОЈАНОВСКИ


Еве ги и кандидатските листи за советници за Општина   Чашка  :
           3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА
1.РАМАДАН АМЗОВ
2.МУАМЕД АХМЕДОВ
3.ХИКМЕТЕ АЗИЗОВА
4.МУСА АЗИЗОВ
5.АДЕНАН ЈАЈОВ
6.МЕДИНЕ АМЗОВА
7.ХАТЕМ ЛАТИФОВ
8.РЕФИ ЛАТИФОВ
9.ФИТОРЕ ЈАШАРИ
10.МЕЛИТА ШАКИРОВСКА
11.ЏЕМАЗИЈЕ АХМЕДОВА

            5. КОАЛИЦИЈА ЗАЕДНО, ЗА ПОДОБРА ИДНИНА
1.ФЕМИХ БЕЈЛУРОВ
2.ХАЛИТ ФЕРАТОВ
3.МЕГБУЛЕ КАДРИОВА
4.МУХАМЕТ КАДРИОВ
5.ЕМИР ЏАФЕРОВ
6.НАКСХИЈЕ ФЕРАТОВА
7.СЕМИР ЗЕЌИРОВ
8.ВАЛДЕТ ШАЌИРОВ
9.ФАТИМЕ АЈРУЛОВА
10.МЕДИНА ЗЕЌИРОВА
11.ЃУЛИСМЕРЕ ФЕРАТОВА

                13. КОАЛИЦИЈА ВМРО-ДПМНЕ
1.ГОРАН СТОЈАНОВСКИ
2.КАМЕ МИРЧЕВСКИ
3.ЕЛИЗАБЕТА ДОЈЧИНОВСКА
4.ЈУСУФ ТАЛЕВИЌ
5.НИКОЛЧЕ ДАМЈАНОВСКИ
6.САЊА НИКОЛОВСКА
7.БАЖЕ СИРКАРОВ
8.ВЛАТКО СТЕВАНОВСКИ
9.СЕЛМА ТАИРОВСКА
10.СИМОНА ПАНОВА
       
              19. КОАЛИЦИЈА СДСМ
1.ИБРАИМ ИСМАИЛОСКИ
2.БОРЧЕ АНЃЕЛОВСКИ
3.ЖАКЛИНА ПОСТОЛОВСКА
4.РУШИТ САДИКОВ
5.ГОЦЕ НИКОЛОВСКИ
6.СЕНАФИЈЕ МАКСУДОВА
7.АГИМ ЗЕКИРОВ
8.ПАВЛИНА ПЕТРОВСКА
9.СИМОНА ПАНОВСКА
10.СЛОБОДАН РИСТОВСКИ
11.БИЉАНА ПЕТРОВСКА

АНКЕТА »

Дали Општина Велес да се задолжи со 46 милиони денари, за да се изгради покриен Градски пазар?

Резултати

ПРИЈАТЕЛИ »