речник контакт

Новиот ОК на ВМРО-ДПМНЕ Велес брои 33 члена

Новиот општински комитет кој е по избор на претседателот Колев го одобри ИК на партијата и во него има 33 лица

Петар Печков

ЧЛЕНОВИ НА ОК НА ВМРО-ДПМНЕ ВЕЛЕС

 

Александар Колев – Претседател, Специјализант по општа хирургија вработен во ЈЗУ Општа Болница Велес, Претседател на Совет на Општина Велес

Ѓорѓи Коџабашиев– Пратеник во Собранието на Република Македонија - дипломиран економист,

Славчо Чадиев – Градоначалник на Општина Велес- сурдоаудиолог,

Горан Наунчев – Секретар- дипломиран инжинер технолог, раководител на подружница Бабуна – Велес на ЈП Македонски Шуми.

Томе Јаневски – Потпретседател- градежен инжинер, раководител на Подружница Велес на ЈП Македонија Пат

Горан Јовиќ – Потпретседател- специјалист уролог, Вработен во ЈЗУ Општа Болница Велес, Заменик градоначалник на Општина Велес

Анита Мирчевска – Потпретседател- дипломиран наставник по Македонски јазик и литература, Директор на ООУ „ Св. Кирил и Методиј „ Велес

Деан Стојанов – Потпретседател- дипломиран земјоделски инжинер, вработен во Општина Велес

Петре Саздов – Координатор на советничка група во Совет на Општина Велес - специјалист по болести на усна празнина,

Јордан Витанов – Член -  дипломиран актер, директор на ЦК Јордан Хаџи-Константинов Џинот, Велес

Петре Кодовски – Член - Специјалист по општа и абдоминална хирургија, вработен во ЈЗУ Општа Болница Велес

Марко Колев – Член -  дипломиран наставник по географија, Раководител на Центар за Развој на Вардарски Плански Регион

Елизабета Чуповска – претседател на УЖ на ВМРО – ДПМНЕ Велес- дипломиран економист, вработена во Министерство за Финансии, Член на Совет на Општина Велес

Лилија Чолакова Дервишова – Член -  специјалист по семејна медицина, претседател на Здружение на приватни доктори на РМ

Бобан Коруновски – Член -  вработен во кабинет на Министер по Информатичко Општество, Член на Совет на Општина Велес

Ангел Димов – Член -  дипломиран земјоделски инжинер, вработен во ПЕ на Министерство за земјоделие, Член на Совет на Општина Велес

Нада Трајкова – Член - дипломиран социјален работник, поранешен директор на Центар за социјални грижи, Член на Совет на Општина Велес.

Живе Катранџиев – претседател на УМС на ВМРО – ДПМНЕ Велес, вработен во ЈКП Дервен, Член на Совет на Општина Велес

Валентина Делиманчева Андреева – Член - дипломиран правник, вработена во Фонд за здравство на РМ, Велес , Член на Совет на Општина Велес

Бобан Пановски – Член -  дипломиран правник, Директор на ЈПВ „ Лисиче„

Горан Ристовски – Член -  дипломиран економист , стопанственик

Блажо Стоилов – Член -  дипломиран елктроинжинер, вработен во ЕВН Македонија

Далиборка Златева – Член -  дипломиран економист, врапотена во ЈП Македонски Пошти, НВО активист

Јован Тодоров – Член -  вработен во ЕЛЕМ

Панче Јанев – Член -  дипломиран информатичар, вработен во Општина Велес

Пепица Амбаркова – Член -  диломиран економист

Гордан Стојчевски – Член - дипломиран професор по спорт и спортски активности, вработен во Просветен Инспекторат

Дацо Наков – Член -  земјоделски техничар

Татјана Темелковска – Член -  дипломиран правник, вработена во Центар за Поддршка на Вардарски Плански Регион

Соња Стумбова – Член -  дипломиран професор по математика, Вроаботена во ООУ „ Блаже Конески“ Велес

Саздо Трајковски – претседател на УВ на ВМРО- ДПМНЕ Велес

Меги Василеска – Член - дипломиран информатичар

Иванка Славковска – Член- Магистар по човечки ресурски, вработена како наставник по Македонски јазик и литература во ООУ „ Блаже Конески“ Велес

АНКЕТА »

Дали летово планирате да одите на одмор и ако одите каде?

Резултати

ПРИЈАТЕЛИ »