речник контакт

Новото Собрание најдоцна до 25 јуни, а новата Влада до 10 август

Според предвидените рокови, Македонија би требало да го добие новото Собрание до 25 јуни, а новата Влада најдоцна до 10 август

Петар Печков

Според Уставот на Република Македонија, пратениците во Собранието се избираат за време од четири години. Мандатот на пратениците го верифицира Собранието, а почнува да тече од конститутивната седница на новиот парламентарен состав. Новоизбраното Собрание се состанува на конститутивна седница најдоцна 20 дена по одржаните избори. Конститутивната седница ја свикува претседателот на Собранието од претходниот состав.

Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат Собранието на дваесет и првиот ден од денот на завршувањето на изборите.

Претседателот на државата е должен во рок од десет дена од конституирањето на Собранието, мандатот за состав на Владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во Собранието.

Уставот одредува дека мандатот се доделува на кандидат на партија, односно партии кои што имаат мнозинство во Собранието со освоени 62 пратенички мандати. Во случај на освоени ист број пратенички мандати од страна на две партии, односно коалиции, претседателот на државата ќе го додели мандатот за состав на нова влада на оној кој ќе демонстрира дека зад него стојат потписите на 62 пратеници.

Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, на Собранието му поднесува програма и го предлага составот на Владата.

Седницатa за избор на Владата, претседателот на Собранието ja свикува во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот за состав на Владата и програмата. Собранието ја избира Владата со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

АНКЕТА »

Дали попустите за „Црниот петок“ ги оправдаа очекувањата?

Резултати

ПРИЈАТЕЛИ »