речник контакт

Од есен 768 слободни места во прва година во четирите средни училишта во градот, 62 помалку од лани

Во Гимназијата и годинава ќе има спортска паралелка - фудбал

Петар Печков

Министерството за образование го објави конкурсот за упис во државните средни училишта. Во прва година во четирите средни училишта во Велес, за учебната 2024/25 има слободни 768 места за ученици во прва година, што е за 62 помалку отколку лани.  

Во Гимназијата „Кочо Рацин“ во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки. Од нив 102 ученика во три  паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во две паралелки со настава на албански јазик а новина е што годинава се предвидува   билингвална паралека на македонско –англиски јазик со 34 ученици. Во Гимназијата и годинава  има и паралелка на Спортска академија за фудбал.

Во Економското училиште „Јове Тесличков“ во прва година ќе се запишат 118 ученици во 4 паралелки. Од нив 84 ученици во три  паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански наставен јазик. За економски техничар/правен техничар, бизнис администратор   има  1 паралелка  со четири годишно образование за 25 ученици. За техничар за е-трговија и дигитален маркетинг има слободни  34  места во  една  паралелка со  4 годишно образование. За продавач - референт за продажни услуги  има  25  места во  една  паралелка со  3  годишно образование.  На албански јазик е паралелката за  економски техничар  со 34 ученици , една паралелка  и  4 годишно образование.  

Во „Коле Неделковска“ во  прва година ќе се запишат 329  ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик. Во Машинска струка  има слободни  109  места  во  4 паралелки.  За машински техничар/ техничар за производно машинство  25 ученици, за техничар за компјутерско управување/машинско енергетски техничар мак 34 ученика, за машински техничар за моторни возила 25 ученици, сите со четири годишно образование  и за автомеханичар/заварувач/ бравар/браварка  25 ученици со три годишно образование.

Во Електротехничка струка  има слободни места за 161 ученици во 5 паралелки. За електротехничар за компјутерска техника и автоматика 68 ученици, за .електротехничар за електроника и телекомуникации 34 ученика,  техничар за индустриска мехатроника/електротехничаренергетичар  25 ученици сите со четири годишно обраозваниое и за автоелектричар 34 ученика со две годишно обраозвание. За сообраќајна струка  има место за 34 ученици во една   паралелка, за техничар за транспорт и шпедиција, со четири годишно образование. Во Угостителско - туристичка струка  има слободни  25 места во  1 паралелка, за готвач/ келнер/ слаткар со три годишно образование.

Во средното хемиско училиште „Димитрија Чуповски“ во прва година ќе се запишат 117 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик. Во хемиско - технолошка струка  59  ученици во две паралелки, техничар за заштита на животна средина/хемиско лабораториски техничар  со четири годишно образование 25 ученика  и  месопреработувач / пекар со три годишно образование со 30 ученици.  Во здравствена струка - има слободни 84 места во 3 паралелки, за медицинска сестра  со 34 ученици, фармацевтски техничар/ медицински лабораторискo-санитарен техничар со 25 ученици,  физиотерапевтски техничар/ гинеколошко-акушерска сестра со  25  ученика. Сите три паралелки се со четири годишно образование.  Лични услуги - техничар за козметичка нега и убавина има  слободни  34 места во  1 паралелка, во четири годишно образование.

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни- јули. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука.

Првото електронско  пријавување на учениците ќе се врши од  20 јуни до25 јуни до 15ч. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 26 јуни 2024 година до 9 часот.

Второто електронско  пријавување на учениците ќе се врши на 01 и 02 јули до  15:00 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 03 јули  2024 година до 9 часот.

Пријавување на учениците ќе се врши  и на 21 август од 07,00 до 17,00  часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 22 август 2024 година до 12 ч.

АНКЕТА »

Дали се согласувате улицата 8 Септември да биде пешачка зона oд Сармаале до Коњаникот?

Резултати

ПРИЈАТЕЛИ »