речник контакт

Вики ги сака спомениците 2015 Македонија

Cписокот на споменици на културата во Велес кои можета да ги фотографирате. Наградите се 500, 400, 200 и 100 евра

Петар Печков

Вики ги сака спомениците (англиски: Wiki Loves Monuments; WLM) — натпревар на фотографии организиран од Википедија/Викимедија за спомениците и заштитените објекти во Македонија. Натпреварот беше прв пат организиран во 2010 г. од страна на Википедија на холандски јазик, додека во 2015 ќе се спроведе во повеќе различни земји, меѓу кои и Македонија.

Целта на натпреварот?

Со овој натпревар сакаме да собереме фотографии од македонските заштитени споменици. Овие фотографии потоа ќе можат да се подигнат на Ризница на Викимедија (Wikimedia Commons) под слободна лиценца, а понатаму ќе можат да се користат за илустрирање на статии за тие објекти на Википедија, како и за други слободни проекти!

Награди!

Најуспешните фотографии според оценката на стручно жири ќе бидат наградени со парични награди, и тоа:

Прва награда – денарска противвредност од бруто 500 евра

Втора награда – денарска противвредност од бруто 400 евра

Трета награда – денарска противвредност од бруто 200 евра

Четврта награда – денарска противвредност од бруто 100 евра

Петта награда – денарска противвредност од бруто 100 евра

Почнувајќи од оваа година, се укинуваат наградите за бројност, бидејќи решивме да се задржиме на техничкиот квалитет и содржината на сликаното наспроти бројноста на сликите.

повеќе информации на:  Википедија:Вики ги сака спомениците 2015/Македонија

ова е  списокот на споменици на  културата  во  Велес

80.  В Е Л Е С

Населено место:

ВЕЛЕС

1. Партизански гробишта (во дворот на цр.”Св.Пантелејмон‘‘ 

2. Родна куќа на Васил Главинов, ул.”9-ти Ноември” 

3. Спомен костурница и музеј на паднатите борци во НОБ 

4. Куќа на ул. “Јован Алабаков” бр.1 

5. Куќа на ул. “Јован Алабаков” бр.3 

6. Куќа на ул. “Јован Алабаков” бр.5 

7. Куќа на ул. “Јован Алабаков” бр.7 

8. Куќа на ул. “Јован Алабаков” бр.8 

9. Куќа на ул. “Јован Алабаков” бр.10 

10. Куќа на ул. “Максим Горки” бр.73 

11. Куќа на ул. “Петар Михов” бр.3 

12. Куќа на ул. “Јордан Х.К.-Џинот” бр.7 

13. Куќа на ул. “Владимир Назор” бр.34 

14. Куќа на ул. “Коле Цветков” бр.15 

15. Црква “Св.Ѓорѓи”, ул. “Благој Јосмов”бр.18  

16. Црква “Св.Димитрие” - конаците и целиот цр. инвентар

17. Црква “Св.Никола”  

18. Пештерна “Маркова црква”, во клисурата на река Бабуна 

19. Саат кула, ул. “Коле Неделков” бр.13  

20. Арх. локалитет “Кале-Вилазора”,јужно од Велес  

21. Црква “Св.Спас”, ул.”Прохор Пчински” 85 

22. Фазил Ахмет Паша џамија (Црна џамија), ул.”Ц.Арсов”бр.10  

23. Црква “Св. Пантелејмон”   

24. Куќа на Трајче Ефремов ул.”9 Ноември” бр.54, Велес  

81.  Г Р А Д С К О

ГОРНО  ЧИЧЕВО - Манастир “Архангел Михаил”,  Арх. локалитет “Стоби”  

СВЕЌАНИ - Црква “Св.Атанасие”

82.  Ч А Ш К А

ВОЈНИЦА - Црква “Св.Атанас”  

ГОРНО  ВРАНОВЦИ

1. Куќа - Седиште на Президиумот на АСНОМ   

2. Куќа - Седиште на Главниот Штаб  - печатница

3. Куќа - Седиште на Централниот комитет 

4. Џамија -1944год. била сместена партизанска болница  

5. Село Горно Врановци - како целина  

БОГОМИЛА - Куќа на Петар Поп Арсов, ул.”Маршал Тито” бр.12 

МОКРЕНИ - Црква “Св. Никола”   

ПАПРАДИШТЕ - Црквата ‘‘Св. Петар и Павле‘‘, с. Папрадиште

АНКЕТА »

Дали учениците од 1-ви септември треба да тргнат на настава во училиште?

Резултати

ПРИЈАТЕЛИ »