Платата што се дели од 8 илјади денари е:


71%
388 гласа
недостоинствена
10%
55 гласа
далеку од републички просек
7%
43 гласа
малкумина даваат поголема плата
6%
35 гласа
минимална, според закон
3%
19 гласа
подобро нешто отколку ништо

Вкупно гласови: 540